BlitzWolf - simplify your life

Reklamacja produktu

Produkty BlitzWolf są objęte pełną gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne przez okres 12-18 miesięcy.

Jeśli produkt nie spełnia oczekiwań na skutek wady powstałej podczas produkcji, bezpłatnie go naprawimy, wymienimy lub zwrócimy za niego pieniądze według naszego uznania. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nieprawidłowej konserwacji, zaniedbania. Obecnie nie zajmujemy się naprawą produktów, które nie zostały objęte warunkami naszej polityki gwarancyjnej.

Niniejsza gwarancja zapewnia użytkownikowi konkretne prawa i jednocześnie nie narusza uprawnień ustawowych przysługujących konsumentom w danym kraju.